Du lịch Đài Loan

Du lịch Đài Loan: Đài Loan và Trung Quốc đại lục đều nói tiếng Hán, hai nền văn hóa có nhiều điểm tương đồng, nhưng lại nằm ở hai hình thái xã hội hoàn toàn khác nhau, nên bạn có thể tìm thấy sự khách biệt rõ ràng. Hãy đặt chân của bạn đến Đài Loan và bạn sẽ thấy sự khác biệt nó lớn lao đến thế nào.